Triathlon Świętokrzyski

Regulamin

WTÓRPOL TRIATHLON SKARŻYSKO-KAMIENNA 07.07.2019r.

DYSTANS:
SPRINT
- 0.75km-20km-5km
OLIMPIJSKI - 1.5km-40km-10km

I. Organizatorzy

Karol Mochocki
Tomasz Wąsowski
Gerard Magdziarz

Przy współudziale:
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna,
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów,
Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej,
Powiat Skarżyski,
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej,
Państwowa Straż Pożarna w Skarżysku-Kamiennej,
Ochotnicza Straż Pożarna w Suchedniowie,
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji “Rejów”

II. Cel

 1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Skarżyska Kamiennej i okolic.
 3. Promocja miasta, powiatu i regionu świętokrzyskiego.
 4. Integracja osób aktywnych ruchowo.

III. Termin i miejsce

 1. Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna odbędzie się w Skarżysku Kamiennej w dniu 07.07.2019r start, meta i znajdować się będą nad Zalewem Rejowskim na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Rejów. 
 2. Strefa zmian znajdować się będzie na boisku piłkarskim w okolicy Zalewu Rejowskiego.

IV. Program imprezy

sobota, 06.07.2019
15:00 oficjalny objazd trasy kolarskiej
16:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
niedziela, 07.07.2019
08:00 – 10:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
08:30 – 10:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
11:15 oficjalne otwarcie Triathlonu Świętokrzyskiego (okolice biura zawodów)
11:20 odprawa techniczna (okolice biura zawodów)
11:50 start dystans sprint
12:10 start dystans olimpijski
15:00 – 16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
16:00 zamknięcie trasy
16:00 – 16:30 ceremonia wręczania nagród

V. Dystans i trasa

 1. Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna rozegrany zostanie na dystansie olimpijskim bez draftingu (1,5-40-10), sprinterski bez draftingu(0,75-20-5).
 2. Pływanie na dystansie 1,5 km (1 pętla), 0,75 km (1 pętla). Spodziewana temperatura wody ok. 17-20°c. Start z brzegu (plaża ow. Rejów). Pomiar trasy gps. Pianki dozwolone.
 3. Rower na dystansie 40 km bez draftingu (2 pętle), 20 km bez draftingu (1 pętla). Trasa kolarska szybka z badzo dobrą jakością asfaltu. Pomiar trasy gps. Oznaczenia długości trasy co 1km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Na dystansie olimpijskim i sprinterskim dozwolone są rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe. Zabrania się używania słuchawek, słuchania muzyki na trasie kolarskiej.
 4. Bieg na dystansie 10 km (2 pętle), 5 km (1 pętla). Oznaczenia długości trasy co 1km. Pomiar trasy gps.
 5. Limit czasu ukończenia zawodów – 4 godziny na dystansie olimpijskim, 2 godziny na dystansie sprinterskim.

VI. Biuro zawodów

 1. Biuro zawodów będzie mieściło się przy Ośrodku Wypoczynkowym Rejów w Skarżysku Kamiennej przy ul. Wioślarskiej.
 2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 06.07.2019r. W godzinach 16:00–20:00 oraz w dniu zawodów 07.07.2019 r. W godzinach 8:00–10:00.
 3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz oświadczeniem o starcie z własnej woli. Oświadczenie można pobrać na stronie www.wtorpoltriathlon.pl.

VII. Punkty odświeżania
W punktach odświeżania dostępna będzie: woda mineralna, napoje izotoniczne, owoce.

VIII. Toalety przenośne
Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety oraz przy strefie zmian.

XIV. Pomiar czasu.

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową Datasport.

X. Klasyfikacje i kategorie wiekowe.

 1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia)
  K (generalna kobiet)
  K 18 (18-29 lat)
  K 30 (30-39 lat)
  K 40 (40-49 lat)
  K 50 (50-59 lat)
  K 60 (60 i więcej)
 2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie olimpijskim (decyduje rok urodzenia)
  M (generalna mężczyzn)
  M 18 (18-29 lat)
  M 30 (30-39 lat)
  M 40 (40-49 lat)
  M 50 (50-59 lat)
  M 60 (60 i więcej)
 3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
  K (generalna kobiet)
  K 16 (16-29 lat)
  K 30 (30-39 lat)
  K 40 (40-49 lat)
  K 50+(50 lat i więcej)
 4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie Sprinterskim (decyduje rok urodzenia)
  M (generalna mężczyzn)
  M 16 (16-29 lat)
  M 30 (30-39 lat)
  M 40 (40-49 lat)
  M 50 (50-59 lat)
  M 60+ (60 lat i więcej)

W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w danej kategorii wiekowej dopuszcza się połączenie jej z niższą kategorią wiekową.

XI. Nagrody.

 1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii na dystansie sprinterskim i olimpijskim otrzymają pamiątkowe statuetki lub puchary oraz nagrody pieniężne dla sprintu:
  I miejsce – 300zł
  II miejsce - 200zł
  III miejsce – 100zł
  nagrody pieniężne dla dystansu olimpijskiego
  I miejsce – 600zł
  II miejsce - 300zł
  III miejsce – 200zł
 2. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
 3. Trzech pierwszych zawodników i trzy pierwsze zawodniczki w klasyfikacji generalnej na dystansie sprinterskim otrzymują pamiątkowe statuetki lub puchary oraz nagrody pieniężne:
  I miejsce – 1500zł
  II miejsce – 1000zł
  III miejsce - 500 zł
 4. Trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej na dystansie olimpijskim otrzymują pamiątkowe statuetki lub puchary oraz nagrody pieniężne:
  I miejsce – 4500 zł
  II miejsce – 3000 zł
  III miejsce – 1500 zł
 5. Trzy pierwsze zawodniczki w klasyfikacji generalnej na dystansie olimpijskim otrzymują pamiątkowe statuetki lub puchary oraz nagrody pieniężne:
  I miejsce – 4500zł
  II miejsce – 3000zł
  III miejsce – 1500zł
 6. Każdy zawodnik , który ukończy Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna otrzyma pamiątkowy medal.

XII. Warunki uczestnictwa

 1. W zawodach Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna na dystansie olimpijskim mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli.
 2. W zawodach Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna na dystansie sprinterskim mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu, mają rocznikowo 16 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli.
  Osoba niepełnoletnia ma również obowiązek przedstawić zgodę rodzica lub innego prawnego opiekuna na start w zawodach Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna . Zgoda dostępna będzie na stronie www.wtorpoltriathlon.pl
 3. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie.

XIII. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem strony www.wtorpoltriathlon.pl do dnia 28 czerwca 2019r.
 2. Obowiązuje limit uczestników 400 osób dla dystansu olimpijskiego oraz 300 osób dla dystansu sprinterskiego. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitów na poszczególnych dystansach.
 3. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
 4. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego.
 5. Istnieje możliwość zgłoszenia się na Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna w dniu zawodów, o ile nie zostanie zamknięta wcześniej lista startowa, ale organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego.
 6. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego. W przeciwnym razie osoba ta zostanie wykreślona z listy startowej.
 7. Podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zaznaczenia rozmiaru koszulki. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar tylko do 01.06.2019r, po tym terminie organizator nie gwarantuje też otrzymania pełnego pakietu startowego.

XIV. Wpisowe.

 1. W zawodach Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna na dystansie olimpijskim obowiązywać będą opłaty w wysokości:
  200 zł – do 30.11.2018
  250 zł - do 31.01.2019
  300 zł - do 28.06.2019
  400 zł - do 07.07.2018
 2. W zawodach Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna na dystansie sprinterskim obowiązywać będą opłaty w wysokości:
  150 zł – do 30.11.2018
  200 zł - do 31.01.2019
  250 zł - do 28.06.2019
  300 zł - do 07.07.2019

 

 • Jeśli zawodnik lub zawodniczka nie mają możliwości wystartowania to organizator dopuszcza bezpłatne przepisanie pakietu startowego na inną osobę. Najpóźniej do dnia 01.06.2019r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wniesiona opłata nie będzie podlegała zwrotowi.
 • Organizator wystawia faktury vat wyłącznie na żądanie.
 • Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez organizatora zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (dz.u. nr 249, poz. 1661)/

XV. Wyniki.
Oficjalne wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.wtorpoltriathlon.pl.

XVI. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe uczestników Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: (dz. U. Z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., dz. U. Nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVII. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na mail wtropoltriathlon@gmail.com z tematem maila „Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna – reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna będzie ostateczna.

XVIII. Uwagi końcowe.

 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 28.06.2019r. lub w przypadku wyczerpania limitu uczestników.
 2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w biurze zawodów.
 3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma:
  bluzę sportową z logotypem imprezy, koszulka z logiem imprezy.
  Komplet numerów startowych, czepek, bon na posiłek regeneracyjny.
 4. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nie szczęśliwych wypadków, pozostawiając tą kwestię w gestii uczestników.
 5. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 6. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
 7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 8. Organizator zapewnia zawodnikom na mecie strefę regeneracji (basen z zimną wodą) oraz bazę zdrowia (namiot w którym będziemy służyć obstawą fizjoterapeutów 5-6 osób)m.in.:
  A) wykonywanie masaży na potrzebę zawodników przed biegiem i po biegu.
  B) jeśli będzie taka potrzeba świadczenie usług z zakresu terapii manualnej i kinezyterapii.
  C) na potrzeby zawodników pokażemy jak należy się prawidłowo rozciągać oraz wzmacniać organizm.
  D) ćwiczenia na matach, piłkach, z taśmami etc.
  E) kinezjotaping ( wedle potrzeb zawodników).
  F) bezpłatne porady fizjoterapeutyczne.
 9. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 11. W Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna nie będą wymagane licencje PZTri.
 12. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznymi pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do rywalizacji każdy zawodnik we własnym zakresie przebadał swoje zdrowie na brak przeciwskazań do udziału w zawodach triathlonu.
 14. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie obowiązkowo w biurze zawodów. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
 15. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów są ostateczne i niezmienne.

Galeria sponsorska

przejdź do Facebook» Triathlon Świętokrzyski